Annet de Jong lezing over "Biodiversiteit in de stad"

Op donderdag 25 mei hield evolutiebioloog Menno Schilthuizen in de Raadhuiszaal van het stadhuis in Zoetermeer de Annet de Jong lezing over het onderwerp “Biodiversiteit in de stad”. Hij is als onderzoeker verbonden aan Naturalis en bekend van zijn boek “Darwin in de stad”.

Hij doet voor Naturalis onderzoek naar de steeds verdergaande wereldwijde verstedelijking en de gevolgen die dat heeft voor mens, dier en plant. Door de groei van de steden en de verandering van omstandigheden ontstaan er nieuwe biotopen waaraan het leven zich moet aanpassen. Het gaat hierbij niet alleen om de dichte bebouwing, versnippering, milieuproblemen en geluidsoverlast, maar ook om de gevolgen van het gedrag van mensen. Omdat de stedelijke omgeving steeds meer ruimte inneemt, is de natuur gedwongen om zich aan te passen en ontstaan zelfs nieuwe mogelijkheden en kansen.

Onontdekte insectenlevens
Om de veranderingen te onderzoeken, blijkt de inbreng van burgerwetenschap belangrijk. Menno Schilthuizen heeft met zijn bedrijf internationale onderzoeksprojecten gedaan, maar heeft ook in Amsterdam kleine onderzoeksprojecten met deelname van geïnteresseerde niet-wetenschappers uit de omgeving georganiseerd. Hierbij lag de aandacht vooral bij (insecten)leven dat nauwelijks in de belangstelling staat, zoals dat van sluipwespen en mijten.
Het begon met een klein biodiversiteitsonderzoek in een stukje van het Vondelpark en is later herhaald op andere plekken in Amsterdam. Het onderzoek in het Vondelpark leverde zomaar twee nieuwe soorten op. Niet omdat deze soorten zo zeldzaam zijn, maar omdat er zo veel soorten zijn en er maar weinig mensen onderzoek naar doen.

Biodiversiteitsonderzoek Natuurtuin
Vanwege het succes wordt nu in Zoetermeer een soortgelijk project georganiseerd in samenwerking met de Vrienden van de Natuurtuin. Deze Annet de Jong lezing vormt het startschot. Van 21 tot 25 augustus wordt er een biodiversiteitsonderzoek gehouden in de Natuurtuin in Zoetermeer, waar geïnteresseerden zich voor kunnen aanmelden. Inschrijven via de website van de Vrienden van de Natuurtuin.

Peter Wouters

Ook Voedselbuurtbos GeuzeGroen doet aan burgerwetenschap, met waarneming.nl en voedseluithetbos.

Op 17 juni is het Voedselbos monitoringsdag en doen we onze jaarlijkse biodiversiteitsmeting met voedseluithetbos. Voor meer informatie zie onze agenda.