Menu Sluiten

Privacybeleid

Ons website-adres is: https://geuzegroen.nl

Welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens door ons worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door ons verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door ons neem dan gerust contact op!

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Deze worden hieronder toegelicht.


Het versturen van nieuwsbrieven

Voedselbuurtbos GeuzeGroen stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.


Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Voedselbuurtbos GeuzeGroen via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.


Doel gegevens

De website van Voedselbuurtbos GeuzeGroen verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.


De gegevens die Voedselbuurtbos GeuzeGroen ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Greenhost

De website en back-ups van de website worden gehost bij Greenhost. Gegevens die jij achterlaat op de website van Greenhost zijn op de servers van Greenhost opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Voedselbuurtbos GeuzeGroen, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail naar ons te sturen.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Voedselbuurtbos GeuzeGroen via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Voedselbuurtbos GeuzeGroen of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Voedselbuurtbos GeuzeGroen prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.


Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Voedselbuurtbos GeuzeGroen vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door Voedselbuurtbos GeuzeGroen. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Voedselbuurtbos GeuzeGroen vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Voedselbuurtbos GeuzeGroen niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Voedselbuurtbos GeuzeGroen jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan door ons een e-mail te sturen.


Plichten

Voedselbuurtbos GeuzeGroen verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Voedselbuurtbos GeuzeGroen via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Voedselbuurtbos GeuzeGroen de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Voedselbuurtbos GeuzeGroen met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Voedselbuurtbos GeuzeGroen behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Voedselbuurtbos GeuzeGroen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Voedselbuurtbos GeuzeGroen te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact
op via onderstaande contactgegevens.

info@geuzegroen.nl