Voedselbos Ontwerp Cursus

Ik heb de modulaire jaartraining voedselbossen / onderdeel ontwerp bij VoedselUitHetBos gedaan. Samen met het Biodiversiteitsteam hebben Klaartje en ik natuurlijk al eerder een basisontwerp voor de twee percelen van GeuzeGroen gemaakt en het grootste deel van de kruinlaag en de lagere bomen zijn in 2021 en 2022 geplant. Maar aangezien voedselbossen aanleggen nog grotendeels experimenteren is, leek het mij goed om de nieuwste inzichten en ervaring uit de voedselboswereld mee te nemen in het proces waarbij we het ontwerp en beplantingsplan van GeuzeGroen verder gaan verfijnen.

Openbaar voedselbos Zeewolde was de plek waar Evelyn Derksen onze groep met landschapsarchitecten, beginnende voedselbosbouwers en alles wat daar tussenin zat flink liet oefenen met het denken in tijd en lagen. Niet alle bomen groeien even snel en worden even oud, dus hoe ziet het voedselbos er over bijvoorbeeld 5 en over 15 jaar uit? Ook werd het belang om wind te dempen door gebruik te maken van landschapselementen en hagen extra onderstreept.

Schetsen, tekenen, het lijnenspel leren zien….. ontwerper Jelle Fekkes ging in op alles wat maakt dat een ontwerpschets overzichtelijk wordt en van relevante informatie is voorzien. Daarbij is het handig om vooraf na te denken over de schaduw diepte van de boomkruinen. Op 21 december is de lengte van die schaduw wel 4x de kruinhoogte, maar als de zon op 21 juni op zijn hoogst staat hoef je slechts rekening te houden met 0,5x die kruinhoogte.

Online werken met ontwerpprogramma Illustrator bleek een flinke klus. Aangezien we niet over exacte, kadastrale maten van GeuzeGroen beschikken, moest ik het totale oppervlak van onze percelen vooraf via luchtfoto’s uitzoeken, berekenen en omzetten naar een werkbare schaal, dat werd 1:500. Ik probeerde vervolgens ons eigen GPS bomenbestand over die luchtfoto’s in Illustrator heen te zetten, maar dat is niet gelukt.
Maar de basistools leren gebruiken en letterlijk in meerdere lagen (basislaag, vaste elementen laag, bomenlaag, etc) op je scherm werken, zodat je tussendoor gemakkelijk aanpassingen kan doen, waren al een aardige uitdaging op zich.

Bij Ketelbroek heeft voedselbos icoon Wouter van Eck onze plantenkennis weer even flink opgekrikt en daarbij ook veel van zijn eigen ervaringen met bijzondere soorten en goed producerende rassen gedeeld.

Na onze presentaties over hoe we tot ons ontwerp zijn gekomen en de feedback die we hier van elkaar op kregen, kan ik terugkijken op een leerzaam traject met veel bruikbare informatie door ervaringsdeskundigen. Er werden door ons heel wat vragen gesteld, zodat theorie aan de praktijk kon worden getoetst en ook de opdrachten en rondleidingen in de verschillende voedselbossen vond ik waardevol.

Nu hoop ik de komende periode mijn schetsontwerpen nog wat verder uit te werken in het ontwerpprogramma, zodat we straks een mooie plattegrond van GeuzeGroen op ons informatiebord kunnen zetten.

Tekst: Astrid van Beek
Foto’s: VoedselUitHetBos