Deel je waarnemingen in voedselbuurtbos GeuzeGroen

Heb je een bepaalde plant, vogel, vlinder, reptiel, zoogdier, paddenstoel of ander soort gezien in het Voedselbuurtbos, deel het dan met de hele wereld!

Het voedselbuurtbos is in maart 2021 ingeplant met bomen, struiken en kruiden en spontaan hebben er zich ook vele andere soorten gevestigd of maken er gebruik van. We verwachten dat de soorten die we hier tegenkomen in de loop der tijd zullen veranderen, dit wordt ook wel successie genoemd. In het begin zien we pioniersoorten die het goed doen op een open vlakte, maar al naar gelang het bos zich ontwikkelt zullen die plaats maken voor soorten die meer van schaduw houden. Een goed voorbeeld is, dat de kievit en scholekster vorig jaar gebroed hebben op Perceel 1 van het bos. Dat zullen ze over 5 jaar niet meer doen, omdat ze van open terrein houden.

Scholeksternest

Om een idee te krijgen van hoe het bos zich ontwikkelt, moet je bijhouden welke soorten je er in de loop van de tijd tegenkomt. Dat monitoren kan op wetenschappelijke manier gedaan worden (waarvoor we bijvoorbeeld studenten inzetten), maar ook door het zogenaamde citizen science. Jij en ik kunnen onze waarnemingen delen en als dat in voldoende mate gebeurt, kunnen daar ook conclusies uit getrokken worden die een beeld geven van wat er in het bos plaatsvindt. Eén manier om dat te doen is via het online platform Waarneming.nl.

Daarom deze oproep aan iedereen die er plezier in heeft om haar of zijn waarnemingen te delen. Dat kun je doen voor een bepaalde soortengroep die je interesse heeft (bijvoorbeeld planten, vogels of insecten) of voor elke soort waarvan je tamelijk zeker bent wat het is. Mocht je twijfelen, dan kun je dat aanvinken en beoordeelt een expert of de waarneming juist is. Zo leer je er ook zelf van.

Vorig jaar is er in het veld aan een aantal vrijwilligers een introductie gegeven over Waarneming.nl. Hier volgen nog even de hoofdpunten:

 • Waarneming.nl bestrijkt heel Nederland en biedt de mogelijkheid je waarnemingen te registreren en te delen met anderen. (Je kunt dit met je eigen naam doen, maar ook anoniem, bv. met alleen je voornaam.) Dit geeft een overzicht van de soorten die in een gebied voorkomen en wordt daarom ook gebruikt als voorbereiding van een bezoek aan een gebied om vooraf een idee te krijgen welke soorten je er kan verwachten.
 • Alle soorten zijn welkom, de zeldzame, maar zeker ook de heel gewone.
 • Als je voor het eerst de website bezoekt, is het handig de snelstart-pagina te bestuderen met het Belgische introductiefilmpje: https://waarneming.nl/pages/getting-started/. Hierin wordt alles duidelijk uitgelegd, bv. hoe je jouw eigen account aanmaakt.
 • Een account aanmaken: Iedereen kan op Waarneming.nl zien welke soorten waar zijn waargenomen, maar om zelf soorten in te voeren moet je eerst een account aanmaken. Dit gaat gemakkelijk door je emailadres te registreren en een wachtwoord te kiezen. Je kunt nu ook kiezen om met je volle naam (wat de meesten doen) of bijvoorbeeld met alleen je voornaam geregistreerd te worden.
 • Daarna kun je een soort invoeren, waarvoor minimaal de naam, datum en locatie geregistreerd moeten worden. En je kunt nog veel meer gegevens toevoegen.
 • Invoeren kan zowel thuis op de computer (achteraf) als meteen in het veld met je mobieltje. Voor beide is de website Waarneming.nl te gebruiken en op je mobieltje kun je ook de app ObsIdentify installeren, waarmee je direct foto’s kunt nemen voor de automatische herkenning.
 • Invoeren kan ofwel door de naam van de soort te geven, dan wel door een foto te uploaden of te nemen. In het tweede geval “helpt” de website je met het vaststellen van de soort en afhankelijk van de informatie die de foto bij zich draagt, worden ook datum, tijd en locatie automatisch afgelezen. Je moet wel altijd controleren of de gegevens van de automatische herkenning kloppen, want mijn ervaring is dat de locatie soms wat afwijkt.
 • Als de automatische herkenning niet helemaal zeker is van de soort, wordt een percentage gegeven en kun je vaak uit meerdere opties kiezen. Ook wordt het vakje ‘Zeker’ dan niet aangevinkt (dat kun je zelf als je zeker bent van de soort dan nog wel doen). Als het Zeker vakje niet aangevinkt is, biedt Waarneming.nl professionele hulp bij het determineren van de soort. Meestal krijg je een paar dagen later per email een bericht of de soort klopt of dat het wat anders is en wordt je waarneming op de website aangepast.
 • Waarneming.nl is vooral bedoeld voor “wilde” soorten en men stelt het niet op prijs als je de planten van het tuincentrum in je tuin er op registreert.
 • Het Voedselbuurtbos ligt in de locatie Zoetermeer Nieuwe Driemanspolder Zuid. Binnen dit gebied zijn twee deellocaties aangemaakt die het Voedselbuurtbos bestrijken voor Perceel 1 en Perceel 2. Door de onderstaande links te bekijken, krijg je een indruk welke soorten tot nu toe al zijn waargenomen:

https://waarneming.nl/locations/676488/

https://waarneming.nl/locations/676489/

 • Waarneming.nl is redelijk gebruiksvriendelijk, en mocht je vragen hebben dan kan je die sturen naar: info@waarneming.nl. De reactie komt vaak snel. Ook GeuzeGroen staat open voor vragen en wij zien graag zoveel mogelijk waarnemers meedoen. Je kunt er ook over denken samen met iemand anders geregeld het Voedselbuurtbos te inventariseren. Laat het ons weten en we coördineren dit graag.

Rob Ukkerman (onderzoeksteam)