Adoptiebomen voor Zambia!

Bij voedselbuurtbos GeuzeGroen hadden we ze al, maar nu hebben we ook adoptiebomen in Zambia! Anders dan hier, gaat het daar vaak om flinke bomen die al decennia (en soms zelfs eeuwen!) in de bossen op de Minamba Research Farm staan. Ze maken deel uit van een heel bijzonder ecosysteem – de ‘miombo’ bossen, beroemd om hun soortenrijkheid, en berucht om hun hoge ontbossingsgraad. Om deze bossen te helpen beschermen, kan je bij Mobile Orchards adoptieboomcertificaten kopen.

Het woord ‘miombo’ komt van de lokale naam van een van de grote bomen die deze bossen domineren: de ‘muombo’, een brachystegia longifolia. Het lijkt misschien een heel gewone boom, maar met haar vorm, bladeren en schimmelsystemen, bepaalt ze hoe de rest van het bos eruitziet. Waar de eetbare paddestoelen groeien bijvoorbeeld, en waar collega bomen zich graag vestigen. De bast en bladeren worden gebruikt voor traditionele medicijnen, de binnenschors voor touwen en manden, het hout voor zaken als houtskool.

Thomas hamert een nummerbordje in een bijzondere boom op de Minamba Research Farm, zodat we die de komende jaren kunnen monitoren. Inmiddels hebben we 500 bomen genummerd en geïdentificeerd. Mensen die specifieke bomen adopteren, krijgen een certificaat met het bijbehorende boomnummer (foto: Klaartje Jaspers, 2023)

Ondanks de vele functies van de miombobomen, staan ze onder druk. Bosbewoners moeten immers ook eten, en hebben vaak weinig middelen om aan de kost te komen. In een afgelegen gebied waar weinig betrouwbare electriciteitsvoorziening is en je voor voedsel de hoofdprijs betaalt, is de productie van houtskool en eenjarige gewassen als maïs en bonen dan wel heel aanlokkelijk…

Nieuwe inkomstenbronnen
Om hen meer alternatieven te bieden, experimenteert de Minamba Research Farm met nieuwe bronnen van inkomsten waarbij de bomen kunnen doorleven, zoals de verkoop van zaden en kennisproducten. Gedroogde paddenstoelen en honing uit dit gebied zijn ook heel bijzonder, maar omdat die ook een hoogwaardige voedselbron zijn, doen we daar eerst meer onderzoek naar. We willen bijvoorbeeld voorkomen dat lokale bosbewoners hun gezonde voeding opgeven om aan geld te komen, of dat er zoveel geoogst wordt dat het bos daaronder lijdt.

Een van de medewerkers aan de Minamba Research Farm, met een zelf gevangen schildpad. In ruil voor een kip, hebben we de schildpad weer laten gaan. De beheerders weten inmiddels dat we dit soort schaarse dieren niet eten, en hebben middelen gekregen om ze te vervangen. In een logboek houden ze bij waar en wanneer ze verschillende dieren zien.

Foto: Klaartje Jaspers 2023

Met het uitgeven van certificaten voor adoptiebomen bij de Minamba Research Farm zorgen we voor een inkomstenbron waarmee we lokale bosbewoners kunnen betalen om het bos te beschermen. Daarnaast helpt het met het onderzoek dat de studenten doen, en met het bieden van alternatieven voor de dingen die onder ons beheer niet meer uit het bos geoogst mogen worden. De schildpad bijvoorbeeld, of de ‘mpombo’; een kleine boomgazelle, waarvan er maar weinig zijn. Om te voorkomen dat ze in de soep belanden, zorgen we dat er alternatieven eiwitbronnen voor handen zijn: linzen en sojabrokken, maar ook kippen en geiten. Die helpen niet alleen de mpombo’s te sparen, maar begrazen ook de brandgangen.

Meer weten over de Minamba Research Farm en haar onderzoek? Kijk op www.minambaresearchfarm.org

Adoptiecertificaten kopen? Kijk op https://mobileorchards.com/adopteer-een-boom/ en kies voor de tweede knop “Ik bescherm de bomen op de Minamba Research Farm in Muchinga, Zambia (donatie aan Mobile Orchards)”

Wie wil, kan de certificaten ook laten personaliseren. Je krijgt dan een certificaat op naam, eventueel met een kleine tekst erbij.

Klaartje Jaspers