Lezing over biodiversiteit door Menno Schilthuizen

Op dinsdag 12 december was in het Stadhuis Forum de tweede lezing uit de reeks die door Stichting Vrienden van de Natuurtuin ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Natuur- en Landschappentuin wordt georganiseerd. De spreker was prof. dr. Menno Schilthuizen van Naturalis en de Universiteit Leiden. Ondanks de regen was er een grote groep belangstellenden aanwezig.

De Natuur- en Landschappentuin in het Westerpark

Een belangrijk onderdeel van de lezing was een verslag en presentatie van de resultaten van het biodiversiteitsonderzoek dat in augustus jl. door Menno Schilthuizen met een groep geïnteresseerde niet-wetenschappers is uitgevoerd.

Na een korte inleiding over vorige en toekomstige projecten van zijn bedrijf legde Menno Schilthuizen uit hoe het idee van biodiversiteitsonderzoek met niet-wetenschappelijke deelnemers is ontstaan. Na een reeks citizen science projecten samen met belangstellende omwonenden in Amsterdam (o.a. in het Vondelpark) is hij in contact gekomen met de Natuurtuin en ontstond het plan voor het biodiversiteitsonderzoek in Zoetermeer.

Het onderzoek richtte zich vooral op de insectenpopulatie, en dan vooral het niet-opvallende deel daarvan. Aan de hand van een fotopresentatie liet de spreker zien wat er tijdens de onderzoeksweek in de Natuurtuin en daarbuiten is gebeurd. Zowel de methoden voor het vangen en determineren van insecten als de samenwerking met de vrijwilligers kwamen aan bod. Het is voor de geïnteresseerde deelnemers een leerzame week geweest, zowel het werk overdag als de presentaties van deskundige sprekers.

Vervolgens werden de resultaten van het project gepresenteerd. Er zijn ongeveer 450 soorten aangetroffen. Vooral op het gebied van vliegen en mijten waren er interessante vondsten waarvan een paar soorten voor het eerst in Nederland werden aangetroffen. In één geval werd een kortvleugelige variant van een soort aangetroffen die, als het niet om een eenmalige mutatie gaat, een nieuwe unieke soort kan opleveren. In een paar gevallen zijn de resultaten doorgestuurd naar buitenlandse onderzoekers voor verder onderzoek.

Daarnaast bleek het resultaat op het gebied van kevers tegen te vallen. Vooral in de sloten werd weinig leven aangetroffen, terwijl in de rietkragen naast de sloten wel veel werd gevonden. De bijeenkomst werd afgesloten met een interessante discussie over de oorzaak hiervan (de aanwezigheid van Amerikaanse rivierkreeft of het maaibeleid?) en de mogelijkheden ter verbetering.

Het was weer een interessante avond voor natuurliefhebbers. We kunnen uitzien naar de volgende lezing in de reeks. Deze is gepland op 13 februari 2024, en het onderwerp hiervan wordt later bekendgemaakt.

Peter Wouters