Planten (ver)tellen

Wie planten kent, weet dat ze je van alles kunnen vertellen. 12 juni trokken we eropuit om ze te tellen, en te kijken wat ze te zeggen hadden. Volgens de meetmethode van Voedseluithetbos.nl maakten we zes plots van 10×10 m rondom een centrumboom waarvan we hopen dat die er over 10 jaar, 50 of 100 jaar ook nog staat: een kleipeer, kers en walnoot in het beestenbos, en een kers, tamme kastanje en ware avocado in het buurtbos. Natuurlijk is de kans dat zo’n grote exoot er over een paar jaar nog staat wat minder groot, maar wij zijn optimistisch en dode bomen tellen ook. Zekerheidshalve hadden we iets meer plots aangemaakt dan we minimaal nodig hebben, maar die marge hebben we vast niet nodig 😉

 

Data delen

In die plots benoemden en telden we de planten in de kruidlaag, maten we de bomen die al groter dan 1.30 waren, en namen we testjes van de grond op 20 cm. diep. In de herfst gaan we daar ook nog de bodembeestjes tellen, en vervolgens hopen we die onderzoekjes elk jaar te herhalen. We sturen de resultaten op naar de mensen van voedseluithetbos.nl, zodat we onze resultaten kunnen vergelijken met die van andere voedselbossen. Overigens is deze methode niet de enige die we gebruiken, we gaan bijvoorbeeld ook aan de slag met vogeltelling, vleermuizentelling, vlindertelling, bijentelling en de Nationale Monitoring Voedselbossen. Voedselbossen zijn heel hip, maar in Nederland hebben we er nog niet veel kennis over. Als het aan ons ligt, gaat dat met de start van GeuzeGroen gestaag veranderen!

Hard en alkalisch

Terug naar die planten.. eigenlijk bevestigden ze vooral wat de bosbouwstudenten van InHolland ons ook al hadden verteld: onze grond is op veel plekken alkalisch (de hopklaver was er heel duidelijk over), en bovendien is ze sterk verslempt en heeft ze een slechte drainage, bevestigden de kamille, weegbree, boterbloem en het kleine hoefblad. De grond is compact, melden ook de distels.

Heldhaftige helpers

Gelukkig zijn al deze planten al hard bezig die situatie te verbeteren: op veel plaatsen stonden ze al ruim 70 centimeter hoog! Met hun wortels doorboren ze onze dichte klei en maken ze de grond klaar voor volgende generaties, die straks letterlijk kunnen profiteren van de wegen die de huidige kruiden vast voor hen gebaand hebben. Door hun heldhaftige voorwerk hebben nieuwkomers straks meer lucht en water, zodat er weer ruimte komt voor soorten die het nog niet redden op de huidige grond. De nieuwe soorten kunnen dan gebruik maken van de nutriënten uit de afgestorven wortels en alle micro-organismen die hun voorgangers hebben helpen huisvesten. We zijn benieuwd welke nieuwe soorten we de komende jaren mogen verwelkomen!

 

Je kan de eerste resultaten vast bekijken op voedseluithetbos.nl

 

OPROEP Wat is je verzoek voor onderzoek?
Nu de eerste bomen geplant zijn, is het tijd voor de nulmetingen voor de onderzoeken die we de komende decennia willen blijven volhouden, de zogenaamde ‘longitudinale’ onderzoeken die in de reguliere wetenschappen vaak hard nodig, maar onbetaalbaar blijken. Net als in de politiek, worden budgetten vaak maar voor korte tijd toegekend, terwijl een biodivers systeem als een voedselbos naar verwachting pas na 100 jaar op zijn piek is. Hoe meet je dan in 4 jaar wat zo’n bos op kan leveren? Gelukkig zijn wij erg koppig en hopen we op een heleboel vrijwilligers die kunnen helpen dat werk de komende jaren voor te zetten. Dat betekent natuurlijk ook dat we graag luisteren naar de vragen waar zij een antwoord op willen.

Heb je zo’n vraag, mail ‘m dan zo spoedig mogelijk naar klaartje@mobileorchards.com, dan kijkt ons team Onderzoek wat we ermee kunnen, en of we dit jaar al een nulmeting moeten doen.