Stichting Voedselbuurtbos officieel opgericht

Sinds 15 juli 2020 bestaat de Stichting Voedselbuurtbos, de stichting achter Voedselbuurtbos GeuzeGroen dat in de Nieuwe Driemanspolder zal worden aangelegd, officieel. Initiatiefneemsters Klaartje Jaspers en Astrid van Beek ondertekenden de statuten bij notaris M. Kroese en kandidaat-notaris Arnout van de Beek op het kantoor van JHD Notarissen te Zoetermeer.

De officiele ondertekening van de statuten

De ondertekening van de statuten maakt Stichting Voedselbuurtbos officieel. (vlnr: kandidaat-notaris Arnout van de Beek, notaris Matthieu Kroese, initiatiefneemster Astrid van Beek. Fotograaf: initiatiefneemster Klaartje Jaspers)

De oprichting van de Stichting Voedselbuurtbos is weer een belangrijke stap op weg naar de realisatie van Voedselbuurtbos GeuzeGroen. Na enkele jaren van voorbereidingen en veel voorwerk kunnen de initiatiefneemsters en vrijwilligers formeel van start. Zo kan er nu een rekening voor de stichting worden geopend en kunnen er vergunningen en fondsen worden aangevraagd.

In navolging van de organisatie achter GeuzeGroen is de doelstelling van Stichting Voedselbuurtbos meerledig:

  • het faciliteren van toegankelijke, sociaal en ecologisch verantwoorde voedselproductie van meerjarige eetbare gewassen;
  • het verhogen van biodiversiteit;
  • het behoud, vermeerderen en verspreiden van kennis over eetbare bosproducten en hun productiesystemen;
  • het bevorderen van de culturele uitwisseling en sociale cohesie in de nabijgelegen buurten.

Kijk voor meer informatie op www.geuzegroen.nl en volg GeuzeGroen op Facebook en Instagram.

Impressie van het toekomstige voedselbuurtbos GeuzeGroen

Toekomstvisie Voedselbuurtbos GeuzeGroen door Ferry Streng van Arcadis Landschapsarchitectuur.

Voor meer informatie: Astrid van Beek, astrid@mobileorchards.com, telefoon: 06 83772587