Menu Sluiten

Wie zijn wij?

Stichting Voedselbuurtbos en het voedselbuurtbos GeuzeGroen

Het voedselbuurtbos dat als werktitel ‘Treemanspolder’ had, is in 2017 begonnen als initiatief van Mobile Orchards (‘Mobiele Boomgaarden’), dat werkt aan kennis en installaties voor groene, eetbare omgevingen en stichting Kambisa!BeHeard (‘SpreekOp!WordtGehoord’), gericht op culturele uitwisseling en sociale participatie. Inmiddels is het voedselbuurtbos project zodanig uitgegroeid dat het een eigen, onafhankelijke stichting heeft gekregen.

Initiatiefnemers Astrid van Beek (particulier permacultuurontwerper met een achtergrond als productmanager in het toerisme en nu werkzaam in de zorg) en Klaartje Jaspers (ontwikkelingssocioloog, zelfstandig onderzoeksjournalist, tekstschrijver en creatief ontwerper) hebben hiervoor Stichting Voedselbuurtbos opgericht.

Deze wil bijdragen aan:

  • Ecologisch en circulair verantwoorde voedselproductie van meerjarige gewassen
  • Het bevorderen van de sociale cohesie in de nabijgelegen buurten
  • Het behoud, vermeerderen en verspreiden van kennis over eetbare bosproducten en -productiesystemen

Missie

De stichting constateert dat de omgeving van Zoetermeer en Den Haag te maken heeft met gebrek aan toegankelijk gezond voedsel, en een gebrek aan kennis(-/&) uitwisseling tussen verschillende bevolkingsgroepen. Met voedselbuurtbos GeuzeGroen wil het bijdragen aan het ontsluiten van gezond lokaal voedsel, het bevorderen van sociale cohesie en het vergaren van voedselbosbouwgerelateerde kennis in de regio. Buurtbewoners kunnen straks dicht bij huis de natuur in, elkaar ontmoeten, kennis delen en voedsel komen plukken. Ook wordt het een plek voor educatie en onderzoek op het gebied van biodiversiteit en ecologische, circulaire voedselproductie in stedelijk gebied. 

Visie

De resulterende kennis moet gedeeld worden met collega’s, instituten en boeren, zodat het voedselbuurtbos een katalyserende functie heeft voor het ontwikkelen van landbouwinclusieve natuur en natuurinclusieve landbouw op klei- en veengronden in de regio. Daarnaast nemen we o.a. deel aan het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen. 

Bij het ontwikkelen van de programmering voor het voedselbuurtbos richten we ons op vijf overlappende functies: het versterken van de biodiversiteit, veiligheid, zelfredzaamheid, sociale participatie en de gezondheid in en rond het bos. Hierbij ontstaan verschillende projecten, waaronder nieuwe diensten en producten ontwikkeld kunnen worden.

De programmering zal de eerste jaren vooral gericht zijn op het verbinden van groepen als studenten/scholieren, ouderen (m.n. kennis/kunde verstrekken), ambachtsliefhebbers (kunstenaars, makers, jam makers, fermenteerders etc) en low tech mensen (zonne-ovenbouwers etc.). Welzijnsorganisaties hebben reeds aangegeven dat het voedselbuurtbos ook een rol zou kunnen spelen in het begeleiden van PGB-klanten. Hier wachten we mee tot we de benodigde expertise in huis hebben.